• Logo
  logo
  grafisk
  norskengelsk
  Logoen til Høgskulen i Volda er samansett av namnet og tilhøyrande symbol. Dei to fjelltoppane minner om det alpine landskapet høgskulen ligg i, ei vilje til å «nå til topps», eit ønske om å vere synleg og tilgjengeleg, media og kommunikasjon samt dei lange tradisjonane høgskulen har som utdanningsinstitusjon. HVO-logoen er på norsk, engelsk og ein samla norsk/engelsk logo. Bruk 1. Luft: Logoen skal til ei kvar tid vere omgitt med ein rikeleg mengde luft. Minste avstand tilsvarar høgda på symbolet. 2. Proposjoner: Logoet skal ikkje bli dradd i eller minskast / aukast upropesjonalt. 3. Tillegselement: Det skal ikkje leggast til andre element i logoen enn dei som eksisterer frå før. 4. Fargar: Ikkje bruk uautoriserte fargar på logoen. Dersom kontrasten mellom logoen og bakgrunnen bli for svak, må ein bytte logo for å sikre lesbarheit. Ta kontakt med kommunikasjon@hivolda.no
 • Logo
  logo
  grafisk
  norskengelsk
  horisontal
  Logoen til Høgskulen i Volda er samansett av namnet og tilhøyrande symbol. Dei to fjelltoppane minner om det alpine landskapet høgskulen ligg i, ei vilje til å «nå til topps», eit ønske om å vere synleg og tilgjengeleg, media og kommunikasjon samt dei lange tradisjonane høgskulen har som utdanningsinstitusjon. HVO-logoen er på norsk, engelsk og ein samla norsk/engelsk logo. Bruk 1. Luft: Logoen skal til ei kvar tid vere omgitt med ein rikeleg mengde luft. Minste avstand tilsvarar høgda på symbolet. 2. Proposjoner: Logoet skal ikkje bli dradd i eller minskast / aukast upropesjonalt. 3. Tillegselement: Det skal ikkje leggast til andre element i logoen enn dei som eksisterer frå før. 4. Fargar: Ikkje bruk uautoriserte fargar på logoen. Dersom kontrasten mellom logoen og bakgrunnen bli for svak, må ein bytte logo for å sikre lesbarheit. Ta kontakt med kommunikasjon@hivolda.no
 • Logo
  logo
  grafisk
  norskengelsk
  vertikal
  Logoen til Høgskulen i Volda er samansett av namnet og tilhøyrande symbol. Dei to fjelltoppane minner om det alpine landskapet høgskulen ligg i, ei vilje til å «nå til topps», eit ønske om å vere synleg og tilgjengeleg, media og kommunikasjon samt dei lange tradisjonane høgskulen har som utdanningsinstitusjon. HVO-logoen er på norsk, engelsk og ein samla norsk/engelsk logo. Bruk 1. Luft: Logoen skal til ei kvar tid vere omgitt med ein rikeleg mengde luft. Minste avstand tilsvarar høgda på symbolet. 2. Proposjoner: Logoet skal ikkje bli dradd i eller minskast / aukast upropesjonalt. 3. Tillegselement: Det skal ikkje leggast til andre element i logoen enn dei som eksisterer frå før. 4. Fargar: Ikkje bruk uautoriserte fargar på logoen. Dersom kontrasten mellom logoen og bakgrunnen bli for svak, må ein bytte logo for å sikre lesbarheit. Ta kontakt med kommunikasjon@hivolda.no
 • Logo
  logo
  grafisk
  Logoen til Høgskulen i Volda er samansett av namnet og tilhøyrande symbol. Dei to fjelltoppane minner om det alpine landskapet høgskulen ligg i, ei vilje til å «nå til topps», eit ønske om å vere synleg og tilgjengeleg, media og kommunikasjon samt dei lange tradisjonane høgskulen har som utdanningsinstitusjon. HVO-logoen er på norsk, engelsk og ein samla norsk/engelsk logo. Bruk 1. Luft: Logoen skal til ei kvar tid vere omgitt med ein rikeleg mengde luft. Minste avstand tilsvarar høgda på symbolet. 2. Proposjoner: Logoet skal ikkje bli dradd i eller minskast / aukast upropesjonalt. 3. Tillegselement: Det skal ikkje leggast til andre element i logoen enn dei som eksisterer frå før. 4. Fargar: Ikkje bruk uautoriserte fargar på logoen. Dersom kontrasten mellom logoen og bakgrunnen bli for svak, må ein bytte logo for å sikre lesbarheit. Ta kontakt med kommunikasjon@hivolda.no
 • Logo
  logo
  grafisk
  Logoen til Høgskulen i Volda er samansett av namnet og tilhøyrande symbol. Dei to fjelltoppane minner om det alpine landskapet høgskulen ligg i, ei vilje til å «nå til topps», eit ønske om å vere synleg og tilgjengeleg, media og kommunikasjon samt dei lange tradisjonane høgskulen har som utdanningsinstitusjon. HVO-logoen er på norsk, engelsk og ein samla norsk/engelsk logo. Bruk 1. Luft: Logoen skal til ei kvar tid vere omgitt med ein rikeleg mengde luft. Minste avstand tilsvarar høgda på symbolet. 2. Proposjoner: Logoet skal ikkje bli dradd i eller minskast / aukast upropesjonalt. 3. Tillegselement: Det skal ikkje leggast til andre element i logoen enn dei som eksisterer frå før. 4. Fargar: Ikkje bruk uautoriserte fargar på logoen. Dersom kontrasten mellom logoen og bakgrunnen bli for svak, må ein bytte logo for å sikre lesbarheit. Ta kontakt med kommunikasjon@hivolda.no
 • Logo
  logo
  grafisk
  Logoen til Høgskulen i Volda er samansett av namnet og tilhøyrande symbol. Dei to fjelltoppane minner om det alpine landskapet høgskulen ligg i, ei vilje til å «nå til topps», eit ønske om å vere synleg og tilgjengeleg, media og kommunikasjon samt dei lange tradisjonane høgskulen har som utdanningsinstitusjon. HVO-logoen er på norsk, engelsk og ein samla norsk/engelsk logo. Bruk 1. Luft: Logoen skal til ei kvar tid vere omgitt med ein rikeleg mengde luft. Minste avstand tilsvarar høgda på symbolet. 2. Proposjoner: Logoet skal ikkje bli dradd i eller minskast / aukast upropesjonalt. 3. Tillegselement: Det skal ikkje leggast til andre element i logoen enn dei som eksisterer frå før. 4. Fargar: Ikkje bruk uautoriserte fargar på logoen. Dersom kontrasten mellom logoen og bakgrunnen bli for svak, må ein bytte logo for å sikre lesbarheit. Ta kontakt med kommunikasjon@hivolda.no
 • Logo
  logo
  grafisk
  Logoen til Høgskulen i Volda er samansett av namnet og tilhøyrande symbol. Dei to fjelltoppane minner om det alpine landskapet høgskulen ligg i, ei vilje til å «nå til topps», eit ønske om å vere synleg og tilgjengeleg, media og kommunikasjon samt dei lange tradisjonane høgskulen har som utdanningsinstitusjon. HVO-logoen er på norsk, engelsk og ein samla norsk/engelsk logo. Bruk 1. Luft: Logoen skal til ei kvar tid vere omgitt med ein rikeleg mengde luft. Minste avstand tilsvarar høgda på symbolet. 2. Proposjoner: Logoet skal ikkje bli dradd i eller minskast / aukast upropesjonalt. 3. Tillegselement: Det skal ikkje leggast til andre element i logoen enn dei som eksisterer frå før. 4. Fargar: Ikkje bruk uautoriserte fargar på logoen. Dersom kontrasten mellom logoen og bakgrunnen bli for svak, må ein bytte logo for å sikre lesbarheit. Ta kontakt med kommunikasjon@hivolda.no
 • Logo
  logo
  grafisk
  Logoen til Høgskulen i Volda er samansett av namnet og tilhøyrande symbol. Dei to fjelltoppane minner om det alpine landskapet høgskulen ligg i, ei vilje til å «nå til topps», eit ønske om å vere synleg og tilgjengeleg, media og kommunikasjon samt dei lange tradisjonane høgskulen har som utdanningsinstitusjon. HVO-logoen er på norsk, engelsk og ein samla norsk/engelsk logo. Bruk 1. Luft: Logoen skal til ei kvar tid vere omgitt med ein rikeleg mengde luft. Minste avstand tilsvarar høgda på symbolet. 2. Proposjoner: Logoet skal ikkje bli dradd i eller minskast / aukast upropesjonalt. 3. Tillegselement: Det skal ikkje leggast til andre element i logoen enn dei som eksisterer frå før. 4. Fargar: Ikkje bruk uautoriserte fargar på logoen. Dersom kontrasten mellom logoen og bakgrunnen bli for svak, må ein bytte logo for å sikre lesbarheit. Ta kontakt med kommunikasjon@hivolda.no
 • Logo
  logo
  grafisk
  Logoen til Høgskulen i Volda er samansett av namnet og tilhøyrande symbol. Dei to fjelltoppane minner om det alpine landskapet høgskulen ligg i, ei vilje til å «nå til topps», eit ønske om å vere synleg og tilgjengeleg, media og kommunikasjon samt dei lange tradisjonane høgskulen har som utdanningsinstitusjon. HVO-logoen er på norsk, engelsk og ein samla norsk/engelsk logo. Bruk 1. Luft: Logoen skal til ei kvar tid vere omgitt med ein rikeleg mengde luft. Minste avstand tilsvarar høgda på symbolet. 2. Proposjoner: Logoet skal ikkje bli dradd i eller minskast / aukast upropesjonalt. 3. Tillegselement: Det skal ikkje leggast til andre element i logoen enn dei som eksisterer frå før. 4. Fargar: Ikkje bruk uautoriserte fargar på logoen. Dersom kontrasten mellom logoen og bakgrunnen bli for svak, må ein bytte logo for å sikre lesbarheit. Ta kontakt med kommunikasjon@hivolda.no
 • Logo
  logo
  grafisk
  Logoen til Høgskulen i Volda er samansett av namnet og tilhøyrande symbol. Dei to fjelltoppane minner om det alpine landskapet høgskulen ligg i, ei vilje til å «nå til topps», eit ønske om å vere synleg og tilgjengeleg, media og kommunikasjon samt dei lange tradisjonane høgskulen har som utdanningsinstitusjon. HVO-logoen er på norsk, engelsk og ein samla norsk/engelsk logo. Bruk 1. Luft: Logoen skal til ei kvar tid vere omgitt med ein rikeleg mengde luft. Minste avstand tilsvarar høgda på symbolet. 2. Proposjoner: Logoet skal ikkje bli dradd i eller minskast / aukast upropesjonalt. 3. Tillegselement: Det skal ikkje leggast til andre element i logoen enn dei som eksisterer frå før. 4. Fargar: Ikkje bruk uautoriserte fargar på logoen. Dersom kontrasten mellom logoen og bakgrunnen bli for svak, må ein bytte logo for å sikre lesbarheit. Ta kontakt med kommunikasjon@hivolda.no
 • Logo
  logo
  grafisk
  Logoen til Høgskulen i Volda er samansett av namnet og tilhøyrande symbol. Dei to fjelltoppane minner om det alpine landskapet høgskulen ligg i, ei vilje til å «nå til topps», eit ønske om å vere synleg og tilgjengeleg, media og kommunikasjon samt dei lange tradisjonane høgskulen har som utdanningsinstitusjon. HVO-logoen er på norsk, engelsk og ein samla norsk/engelsk logo. Bruk 1. Luft: Logoen skal til ei kvar tid vere omgitt med ein rikeleg mengde luft. Minste avstand tilsvarar høgda på symbolet. 2. Proposjoner: Logoet skal ikkje bli dradd i eller minskast / aukast upropesjonalt. 3. Tillegselement: Det skal ikkje leggast til andre element i logoen enn dei som eksisterer frå før. 4. Fargar: Ikkje bruk uautoriserte fargar på logoen. Dersom kontrasten mellom logoen og bakgrunnen bli for svak, må ein bytte logo for å sikre lesbarheit. Ta kontakt med kommunikasjon@hivolda.no